Balta krāsa

BALTA krāsa simbolizē gaismu, tīrību, pilnību. Tā ir saistīta ar absolūto, ar visa sākumu un galu, to vienību. Balto krāsu izmanto dzimšanas, kāzu, iniciācijas un ar nāvi saistītos rituālos. Slāvu zemēs un Āzijā, dažkārt arī Francijas galmā tā ir sēru krāsa. Izvēloties upurdzīvnieku, priekšroku deva baltas krāsas dzīvniekiem. Priesteriem bieži bija baltas drēbes, tā simbolizējot gaismu, garu. Kristietībā balti tērpti eģeļi, svētlaimīgie, tikko kristītie. Baltā var būt garu, spoku krāsa, pretstatā sarkanajai- dzīvības krāsai.

balta krāsa Atslēgas vārdi: garīgums, miers, Dievs, tīrība, jaunavība, nevainība, vienkāršība, dzimšana, pazemība, precizitāte, ziema, sniegs, labs, auksts, sterils, taisnīgums, drošība, pozitīvisms, liktenis, žēlsirdība, pašaizliedzība, svētums, pirmatnējs, šķīsts, savienība

Eiropa: laulības, eņģeļi, slimnīcas, miers, piens
Japāna: sēras, nāve
Ķīna: sēras, nāve
Indija: nelaime
Austrumi: bēres
Feng Šui: Yang, nāve, sēras, spoki, inde, līdzsvars, uzticība.
WEB dizainā labi noder tīrības, veselības simbolizēšanai medicīniska satura lapās, vai high-tech produktu vienkāršības uzsvēršanai.